card

саунд   хөнгөн цагаан #фольга хийж өгсөнөөр дулаан алдалтыг 98٪  зогсоож,  өрөөний халаалтын хэмжээг 15-20 хувиар нэмэгдүүлж, илүү удаан дулааныг хадгална. сауны өрөөг 75°С температурт халаахын тулд ердөө 15 минут цахилгаан  зарцуулна.
хэрэглэх заавар:
сауны модны ар талд 20 см зөрүүлж зориултын скочоор нааж хэрэглэнэ.