card

 3,6 квт-ын 3-5 м3 халаах чадалтай гэр бүлийн сауны халаагуур /350 000Т/


6 квт-ын 5-8 м3 халаах чадалтай сауны зуух, цэвэрдэггүй никль гадаргуутай /350 000Т/


   6, 9 квт-ын 5-8, 8-12 м3 халаах чадалтай гадна дижитал удирдлага, дулаан мэдрэгчтэй  цэвэрдэггүй никль гадаргуутай сауны зуух /720 000Т/

 


 

 

 

 

SAWO ARIES 9 kW

8-14м3 халаах чадалтай гэр бүлийн сауны халаагуур /1 820 000Т/