card
Хямдарсан

чийгшүүлэгч

65,000 55,000

сауны өрөөний уур гарган чиигшүүлэгч